Menu

Grammar Course

 

Khóa học ngữ pháp dành cho học viên thuộc mọi lứa tuổi có nhu cầu ôn luyện để nắm vững các chủ điểm ngữ pháp của tiếng Anh. 

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên nắm vững các quy tắc ngữ pháp và mở rộng vốn từ vựng liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau.

Giáo viên: Giáo viên Việt Nam có trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.

Giáo trình : được biên soạn và tổng hợp tỉ mỉ và công phu, sử dụng kết hợp những giáo trình của các nhà xuất bản uy tín như Cambridge University Press, Longman (Grammar Practice, Round Up 5, Vocabulary in Use, Vocabulary Practice…)

Quy mô lớp học: 12-15 học viên/lớp

 

 

Số lượt đọc: 228 -